Χορδές Neorion

Καταλήξαμε στις χορδές NEORION μετά από κατάλληλες ψηφιακές μετρήσεις και πάνω από 120 δοκιμές συνδυασμών ανάμεσα στα καλύτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά ατσάλια. Μέσα από την επίμονη συγκριτική διαλογή γεννήθηκαν οι χορδές NEORION που παρέχουν ευκολία στο παίξιμο, σπάνιο ποιοτικό ηχητικό αποτέλεσμα αλλά και ασύγκριτη διάρκεια απόδοσης χωρίς να επιβαρύνουν το όργανο με μεγαλύτερη τάση.

 
© 2018 Christos Spourdalakis. Neorion Music Workshop - Instruments. All rights reserved